Sbormistři

Michaela Králová se narodila roku 1985 v Praze, od útlého věku zpívala v dětském pěveckém sboru, absolvovala základní uměleckou školu (obor zobcová flétna, klavír a sólový zpěv). Zpěvu se dále věnovala soukromě u prof. Jany Jonášové. Je absolventkou oboru hudební výchova – sbormistrovství ve třídě Marka Valáška na Pedagogické fakultě UK. Za studií vedla dětský pěvecký sbor Petrklíček, kde získala své první sbormistrovské zkušenosti. Spolupracovala také s dětským přípravným sborem Kantilénka a dívčím sborem Pražská Kantiléna při ZUŠ Jižní Město. Je zakladatelkou sboru Subito, který společně s Monikou Václovou vede. Studuje klasický zpěv na Pražské konzervatoři u Yvonny Škvárové.

 

Monika Václová se narodila v roce 1985 v Praze, od malička se věnovala hře na dechové hudební nástroje – je absolventkou ZUŠ Šimáčkova (obor příčná flétna) – a od osmi let zpívala v dětském pěveckém sboru. Je absolventkou Pedagogické fakulty UK ve třídě Marka Valáška (obor hudební výchova – sbormistrovství), Fakulty sociálních věd UK (tříleté studium na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky) a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (Obecná teorie umění a management v kultuře). Se sborem spolupracuje od jeho založení jako zpěvačka, od roku 2011 také jako sbormistryně. Je zakládající členkou worldmusic kapely Rajtaraj. Mezi lety 2009 a 2014 vedla dětský pěvecký sbor Petrklíček, od září 2014 působí jako sbormistr Dětského a Dívčího sboru Pražská kantiléna.