Další repertoár

20. století v tvorbě českých skladatelů

Bohuslav Martinů - Husičky na vodě
Bohuslav Martinů - Na tom světě nic stálého
Jaroslav Křička - Původ ptactva
Otmar Mácha - Ej, hoja, hoja
Zdeněk Lukáš - Missa brevis
Bohuslav Korejs - Krásy Panny Marie
Otmar Mácha - cyklus Moravské lidové písně
Vadim Petrov - cyklus Javorové husle
František Xaver Thuri - Rozjímej synu o svém dění
Jiří Srnka - Koleda
Svatou dobu již tu máme
V horném konci svíťá - upr. Milan Uherek
Chodila Maryška - upr. Milan Uherek
Prší, prší - upr. Miroslav Hroněk

20. století v tvorbě zahraničních skladatelů

Vladimir Iljič Rubin - Jarní píseň
Francis Poulenc - Ave Maria
Francis Poulenc - Ave verum corpus
Benjamin Britten - výběr z cyklu The Ceremony of Carols

Romantismus

Charles Gounod - Da pacem
Giovanni Battista Polleri - Ecce panis Angelorum

Klasicismus

Artem Vedel - Sborový koncert č. 13

Baroko

Johann Sebastian Bach - Suscepit Israel (z Magnificat)

Renesance

Tomás Luis de Victoria - Ave Maria
John Dowland - Say, love, if ever thou didst find
Giovanni Pierluigi da Palestrina - Jesu! Rex admirabilis
Josquin Desprez - El grillo é buon cantore
Adriano Banchieri - Contrapunto bestiale alla mente
Jen to samo všecko zmůže (Šamotulský kancionál)