O sboru

Komorní smíšený sbor Subito je vokální soubor, který působí od roku 2008 při Základní škole u sv. Štěpána v Praze. Členové souboru jsou mladí zpěvaci s bohatou sborovou zkušeností a obrovským nadšením pro sborové zpívání i společné muzicírování.

Repertoár sboru je poměrně široký, zaměřuje se však nejvíce na tvorbu duchovní i světskou z období renesance a baroka a současně i 20. století. Většina uváděných skladeb je určena sboru a capella, avšak sbor na své koncerty pravidelně zve instrumentalisty (varhany, housle, violoncello, smyčcové kvarteto, nebo i cimbálovou muziku). Dramaturgie koncertních vystoupení vždy vychází z touhy objevovat nové souvislosti a inspirační zdroje autorů sborové tvorby.

Subito každoročně organizuje několik jarních, podzimních a vánočních koncertů zejména pro pražské publikum, účastní se vernisáží a uměleckých setkání.

 

 

logo  logo  logo