Snář

26. dubna 2018 od 19:30
Kostel sv. Klimenta, Klimentská ul., Praha 1

Do říše snů s komorním sborem Subito!

Marie

6. června 2018 od 19:30
Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého, Ke Karlovu 453/1, Praha 2

Co růží zvou, i zváno jinak vonělo by stejně.

Koncert pro DAAD

21. září 2018 od 18:00
Karolinum, Ovocný trh, Praha 1

Vystoupení Subita na setkání bývalých stipendistů programu DAAD v pražském Karolinu (uzavřená akce).

Subito na lodi Tajemství

1. října 2018 od 19:30
Loď Tajemství bratří Formanů, Rašínovo nábřeží, Praha 2

10 let dýcháme společně! Malý koncert a velké muzicírování, balfolková tancovačka a jiná překvapení k oslavě 10 let od založení sboru.

Hudební rozloučení s BK

3. října 2018 od 19:30
Kostel sv. Šimona a Judy, Dušní ul., Praha 1

Vzpomínkový koncert na Bambini di Praga.

Vyznání

11. prosince 2018 od 20:00
K
ostel sv. Martina ve zdi, Praha 1

Adventní koncert o víře a naději. Jako hosté vystoupí Orchestr studentů Pražské konzervatoře a harfistka Aneta Pávková.