Ze tmy a sazí

Vokální prosby o návrat jara

8. března 2015 od 17:00
Valdštejnská lodžie, Jičín

Subito připomene za zdmi Valdštejnské lodžie křesťanské i pohanské tradice oslav jarní rovnodennosti...

Zvolání Morany

23. března 2015 od 20:00
Kostel sv. Martina ve zdi, Praha

Více o programu...

Pocta Janu Hanušovi

11. května 2015 od 19:00
Rudolfinum, Dvořákova síň, Praha

Účinkování na prestižním cyklu „Pocta tvůrcům

O čase(ch)

15. června 2015 od 20:00
Zámek Troja, Praha

Spolu s Pražskou kantilénou a doplněné stínovým divadlem bude Subito opěvovat rozmary času a počasí.

DE TEMPORE

10. října 2015 od 18:30
Humboldtova univerzita, Berlín

Přijali jsme pozvání sboru Kammerchor der Humboldt-Universität na společný koncert v Berlíně. Tematicky se program Subita vrátí k rozmarům času a počasí.

O čase(ch)

15. listopadu 2015 od 18:00
Zámek Děčín

Pastýřská noc

9. prosince 2015 od 20:00
Kostel sv. Martina ve zdi, Praha

Ve spolupráci s Malým evropským orchestrem uvedeme Missu Brevis Jiřího Pavlici společně s díly Arnošta Košťála, Petra Ebena, Ivana Hrušovského, Javiera Bustoa, Edvarda Griega a Arvo Pärta.
Více o programu...

Za světlem

18. prosince 2015 od 20:00
Kostel sv. Michala v Jirchářích, Praha

V předvánočním čase uvede Subito skladby francouzské, španělské, italské i židovské.
Více o programu...