Muzikanti, to sú chlapci!

20. března 2013 od 16:55
Radio Proglas, Brno

Subito a cimbálová muzika Kordulka
Přímý přenos rozhlasového pořadu, repríza 27. března 2013 od 3:00, záznam pořadu k poslechu zde...

subito ad libitum

21. května 2013 od 20.00
Kostel sv. Jana Křtitele na Prádle, Kampa, Praha 1

Společný koncert se sborem Ad libitum
Více...

Caritas et Cupiditas

2. června 2013 od 17:00
Kostel sv. Jakuba, Přepeře

Duchovní i světské podoby lásky
Více...

Femme fatale

12. června 2013 od 20:00
České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1

Obraz ženy ve sborových dílech mistrů od baroka po dvacáté století, v hudbě duchovní i světské: neodolatelné, krásné, smyslné i zcela nesnesitelné...
Více...

Střípky z Benátek

3. prosince 2013 od 20:00
Pražská Loreta

Skladby renesančních a barokních skladatelů, kteří v Benátkách tvořili nebo byli výrazně ovlivněni tzv. Benátskou školou: Vivaldi, Monteverdi, Victoria a další.
Více...

PO SZUBITYMU - křest CD

16. prosince 2013 od 19:30
Betlémská kaple, Praha

České barokní Vánoce a těšínské, slezské a polské koledy
aneb kolik muzikantů ve sboru máš, tolikrát jsi sbormistrem...
Více...