Společný koncert s folkovou kapelou Zpětné zrcátko

6. ledna 2012 od 19:30
Divadlo Mana (Moskevská 34, Praha 10)

Program: skladby renesančních autorů, koledy.

Společný koncert s dívčím dačickým sborem Kvítek

2. května 2011
Koncertní sál Gymnázia Jana Nerudy, Hellichova ul., Praha

Absolventský koncert Moniky Novákové

Program: světská tvorba renesančních autorů s doprovodem arciloutny a violy da gamby, tvorba autorů 20. století  (Lasso, Martinů, Křička).

Společný benefiční koncert se sborem Cantuta

20. června 2011
Modlitebna Českobratrské církve evangelické, Korunní ul., Praha

Program: světské a duchovní skladby renesančních autorů, duchovní tvorba skladatelů 20. Století,  lidová poezie v tvorbě českých autorů (Lasso, Vittoria, Certon, Poulenc, Martinů, Petrov).

Caritas et Cupiditas

28. listopadu 2011
Kostel sv. Klimenta, Klimentská ul., Praha

Světské a duchovní podoby lásky v tvorbě skladatelů období renesance, baroka a 20. století (Lasso, Certon, Monteverdi, Bach, Eben, Hrušovský) s doprovodem varhan (Jan Steyer).
Více informací naleznete v repertoáru.

Caritas et Cupiditas, Vánoce

14. prosince 2011
Kostel sv. Martina ve zdi, Martinská ul., Praha

Světské a duchovní podoby lásky v tvorbě skladatelů období renesance, baroka a 20. století (Certon, Monteverdi, Bach, Eben, Hrušovský), polské koledy s doprovodem houslí a violoncella.
Více informací naleznete v repertoáru.

Společný koncert se smíšeným sborem L´Asenzio

20. prosince 2011
Kostel sv. Václava na Zderaze, Resslova ul., Praha

Program: Caritas at Cupiditas – světské a duchovní podoby lásky v tvorbě skladatelů období renesance, baroka a 20. století (Certon, Monteverdi, Bach, Eben, Hrušovský), polské koledy s doprovodem houslí a violoncella.
Více informací naleznete v repertoáru.