Společný koncert s přípravným dětským sborem Kantilénka a dívčím sborem Pražská Kantiléna

10. května 2010
Kostel sv. Salvátora, Salvátorská ul., Praha

Absolventský koncert Michaely Králové

Program: Moravské lidové písně – O. Mácha (výběr z cyklu), světské skladby renesančních autorů, duchovní tvorba období baroka, lidová poezie v tvorbě českých autorů 20. století (O. di Lasso, J. S. Bach, V. Petrov).

Společný koncert s dětským sborem Petrklíček, ženským sborem Bubureza a smíšeným sborem Cantuta

14. června 2010
Koncertní sál Gymnázia Jana Nerudy, Hellichova ul., Praha

Program: Javorové husle – V. Petrov (výběr z cyklu), světská tvorba renesančních autorů.

Společný koncert se smíšeným sborem Ad Libitum

6. prosince 2010
Husův sbor na Vinohradech, Dykova ul., Praha

Program: Ceremony of Carols - B. Britten (výběr z cyklu) s doprovodem harfy, české lidové koledy s doprovodem houslí a violoncella.

První samostatný koncert Subita

13. prosince 2010
Kostel sv. Martina ve zdi, Martinská ul., Praha

Program: Ceremony of Carols – B. Britten (výběr z cyklu) s doprovodem harfy, světské skladby období renesance, české lidové koledy a pastorely s doprovodem houslí a violoncella (Lasso, Certon, Linek).